Naše Služby


-

Naše Služby

-

MIMOSÚDNE

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Cieľom mimosúdneho vymáhania pohľadávok je čo v najkratšej dobe uspokojiť pohľadávku a vyhnúť sa veľakrát zbytočným súdnym sporom, pričom dbáme aj na zachovanie dobrých obchodných vzťahov.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

PRÁVNOU CESTOU

V prípadoch, kedy boli vyčerpané všetky možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávky Vám vieme vďaka advokátskej kancelárii poskytnúť komplexný právny servis.

EXEKUČNÉ

KONANIE

Pri exekučnom konaní poskytujeme súčinnosť exekútorským úradom. K efektívnejšiemu riešeniu exekučných konaní prispievajú informácie o dlžníkoch získané prácou v teréne.

-


-

Kontakt

-

+421 908 376 380    Mederčská 749/81, 945 01 Komárno

na 3. poschodí kancelárskeho centra Gamota Group (vedľa budovy SPP)

-

-

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť naše bezplatné poradenstvo, 
na našom telefónnom čísle alebo nám napíšte pomocou kontaktného formulára
.

-

Meno*
Tel. číslo*
Priezvisko*
E-mail*
Správa*
Odoslať